Obchodní podmínky společnosti Sabores s. r. o.

Zaměření internetového obchodu.

Internetový obchod www.quebracho.cz nabízí dřevěné uhlí vhodné pro všechny typy grilů

Forma objednávek

Produkty lze objednat bez minimální hodnoty nákupu (již od 1 ks). Objednávku lze provést online přes eshop, telefonicky na čísle 777771409 nebo emailem info@quebracho.cz. Pro objednávky zboží se slevovými a věrnostními vouchery volte, prosím, výhradně online formu objednávky přes eshop.

Ceny

Ceny jednotlivých položek uvedené na stránkách internetového obchodu společnosti Sabores s. r.o. jsou platné v okamžiku objednání. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Společnost Sabores s. r.o. si vyhrazuje možnost změny ceny zboží při výrazné změně cen ze strany jeho dodavatelů. Cena uvedená na eshopu je konečná včetně dopravy, balného a případné dobírky

V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (převodem)

Možnosti platby

  1. kartou (online na webu nebo v pordejně)
  2. platba převodem
  3. dobírka

V případě platby bankovním převodem zaplatí zákazník částku uvedenou na své objednávce (je zasílána obratem po ukončení a potvrzení objednávky zákazníkem na jeho e-mail ). Při platbě na účet (115-1493950227/0100 ) je nutné do kolonky variabilní symbol vyplnit číslo objednávky, specifický ani konstantní symbol není nutné vyplňovat. Po připsání příslušné částky na účet společnosti Sabores s. r.o. je zákazník o této skutečnosti okamžitě informován a zboží je expedováno.

Doprava- doručení zboží

  1. Prostřednictvím zásilkové společnosti GLS společností celé území ČR
  2. Doprava naším řidičem po Praze (Pouze na území hlavního města Prahy)
  3. Paletová přeprava je realizována prostřednictvím našich partnerů
  4. Osobní odběr není možný

V případě jakýchkoli dotazů či problémů spojených s dopravou jsme Vám k dispozici na: info@quebracho.cz

Dodací lhůta, čas a místo doručení

Obvyklá dodací lhůta je do 3 dnů od objednávky. Běžné dodací časy zásilkových společností ( rozvoz mimo Prahu ) jsou 9.00 – 18.00 každý pracovní den. Zásilka může být poslána na libovolnou adresu v celé ČR. V případě doručení do zaměstnání je nezbytné uvést název společnosti.

Odstoupení od smlouvy/vrácení zboží

v souladu se zákonem s § 53 a § 54 Obč.z. má kupující (soukromá osoba) možnost odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V uvedeném případě, prosíme o písemné uvedení žádosti o odstoupení od smlouvy s uvedení čísla dodacího listu, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.

Vrácené zboží musí být v původním nepoškozeném obalu, nepoužité, nepoškozené a s přiloženým originálním dokladem o koupi. Vždy je nutné zabezpečit vracené zboží tak, aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů (např. použitím balicího papíru nebo kartonu). Vrácené zboží nelze posílat zpět na dobírku. Při odeslání je doporučeno zboží pojistit.

Při splnění výše uvedeného postupu a podmínek pro vrácení zboží budou peníze zaslány převodem na účet zákazníka nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

Pokud se zákazník rozhodne zrušit objednávku před expedicí, je toto možné provést po dohodě s dodavatelem elektronickou formou info@quebracho.cz či telefonicky (777771409)

Pokud si zákazník z libovolného důvodu objednanou NEPORUŠENOU zásilku od dopravce nepřevezme a zásilka se vrátí zpět odesílateli, bude zákazníkovi naúčtován manipulační poplatek ve výši 200 Kč vč DPH. Zákazníkovi bude vystavena a emailem zaslána faktura. V případě, že zákazník fakturu neuhradí, ve stanovené lhůtě 14 dní, bude tato pohledávka postoupena advokátní kanceláři.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, tedy, že je zejména bez vad, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou

věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to:

  1. přiměřeným snížením kupní ceny
  2. náhradním dodáním zboží
  3. odstoupením od smlouvy

Reklamace

Doporučujeme, aby si zákazník zkontroloval dodávku ihned při převzetí zboží. Pokud zákazník zjistí poškození zboží po převzetí, má 2 dny na uplatnění reklamace ode dne doručení zboží u dodavatele nebo kurýrní služby. Pokud zákazník odmítne přijmout poškozené zboží, je s ním sepsán reklamační protokol a další vyřízení reklamace probíhá ve spolupráci s dodavatelem a kurýrní službou s termínem na vyřízení do 30 dnů. Zákazník se může o stavu reklamace informovat na e-mailu: info@quebracho.cz nebo na tel: 777771409. O výsledku je zákazník informován dodavatelem či kurýrní službou telefonicky /elektronickou formou.

Záruka

Po dodání dodavatel neručí za škody způsobené nevhodným skladováním nebo zacházením se zbožím ze strany zákazníka. Společnost Sabores s. r.o. se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákonem na ochranu spotřebitele. V případě reklamace kontaktujte info@quebracho.cz . Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Slouží výhradně pro vnitřní potřebu společnosti Sabores s. r.o. a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimkou z tohoto ustanovení je externí dopravce, kterému je na objednávce předáváno nezbytně nutné minimum údajů o zákazníkovi pro zajištění bezproblémového doručení zboží. Zákazník může požádat o výmaz osobních údajů z databáze e-mailem na adrese: info@quebracho.cz.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky. Nákupní řád je platný od 1. Března 2017.

Ochrana autorských práv

Veškeré uveřejněné podklady na internetovém obchodu www.quebracho.cz (fotografie, textový obsah) jsou chráněny autorským zákonem č. 121/2000 Sb.Použití výše uvedených podkladů je možné pouze se souhlasem společnosti Sabores s. r.o., kontakt: Jaroslava Šnejdarová, e-mail: info@quebracho.cz